draconisregena: (Default)
Hear me now
Oh thou bleak and unbearable world,
Thou art base and debauched as can be;
And a knight with his banners all bravely unfurled
Now hurls down his gauntlet to thee!
I am I, Don Quixote,
The Lord of La Mancha,
My destiny calls and I go,
And the wild winds of fortune
Will carry me onward,
Oh whithersoever they blow.
Whithersoever they blow,
Onward to glory I go!

I'm Sancho! Yes, I'm Sancho!
I'll follow my master till the end.
I'll tell all the world proudly
I'm his squire! I'm his friend!

Hear me, heathens and wizards
And serpents of sin!
All your dastardly doings are past,
For a holy endeavor is now to begin
And virtue shall triumph at last!

I am I, Don Quixote,
The Lord of la Mancha,
My destiny calls and I go,
And the wild winds of fortune
Will carry me onward,
Oh whithersoever they blow!
draconisregena: (Default)
I will translate this for people at a later date.

De blik in haar ogen
verandert de kleur van mijn dag
't is niet te geloven
van zwart als ze boos is
tot blauwer dan blauw als ze lacht

de zon hangt voortdurend verliefd om haar heen
en de maan laat haar nooit een seconde alleen
een woord van haar lippen
kan telkens weer wonderen doen
't is niet te voorspellen
soms klinkt ze als onweer
en soms als een zonnig seizoen

maar hoe hard het ook vriest
ze is zo weer ontdooid
zolang ze bij mij is verveel ik me nooit
want zij

zij is de zon en de maan voor mij
zij heeft het beste van allebei
zo mysterieus
en zo warm tegelijk
en ze doet iets met mij
ze is vrij
vrij om te gaan maar ze blijft bij mij

zij is de eb en de vloed erbij
ze is onweerstaanbaar
ze zegt me gewoon wat ze vindt
een vrouw en een kind
ze is wind en windstilte
en zij
zij hoort bij mij
en zij opent een wereld voor mij

zij is de zon op mijn huid en de regen
wind mee en wind tegen
zij zit in alles voor mij
ze maakt me blij
zij houdt me vast maakt me vrij
zij is er altijd
zij maakt me deel van haar grote geheel
zij is de betere helft
van mij
zij...

Profile

draconisregena: (Default)
draconisregena

April 2012

S M T W T F S
1234567
8910111213 14
15 161718192021
22232425262728
2930     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:15 am
Powered by Dreamwidth Studios